Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5 SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 5. Đọc thang âm dưới đây. Luyện tập âm hình tiết tấu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 5.

Phương pháp giải:

Học sinh nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 5 được viết ở nhịp 2/4, gồm các nốt đen, nốt trắng, nốt móc đơn và dấu chấm dôi.


Câu 2

Đọc thang âm dưới đây.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc thang âm.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Luyện tập âm hình tiết tấu.

Phương pháp giải:

Học sinh luyện tiết tấu.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đọc Bài đọc nhạc số 5 với tốc độ thong thả.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 5

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close