Giải mục 1 trang 99, 100 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Cho đường thẳng a và điểm O. Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ O xuống a, và A là một điểm thuộc tia OH. Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy vẽ đường tròn (O; OA) và cho biết đường thẳng a và đường tròn (O; OA) có bao nhiêu điểm chung?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 99 SGK Toán 9 Kết nối tri thức

Cho đường thẳng a và điểm O. Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ O xuống a, và A là một điểm thuộc tia OH. Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy vẽ đường tròn (O; OA) và cho biết đường thẳng a và đường tròn (O; OA) có bao nhiêu điểm chung?

 

Phương pháp giải:

Vẽ đường tròn (O; OA), quan sát hình vẽ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

a)

OH < OA

Đường thẳng a và đường tròn có 2 điểm chung.

b)

OH = OA

Đường thẳng a và đường tròn có 1 điểm chung.

c)

OH > OA

Đường thẳng a và đường tròn không có điểm chung.

LT1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi Luyện tập 1 trang 100 SGK Toán 9 Kết nối tri thức

Cho đường thẳng a và điểm O cách a một khoảng bằng 4 cm. Không vẽ hình, hãy dự đoán xem mỗi đường tròn sau cắt, tiếp xúc hay không cắt đường thẳng a. Tại sao?

a) (O; 3 cm)

b) (O; 5 cm)

c) (O; 4 cm)

Phương pháp giải:

So sánh bán kính của đường tròn R với khoảng cách d từ O đến a:

+ Nếu R > d thì đường tròn cắt đường thẳng a;

+ Nếu R = d thì đường tròn tiếp xúc với đường thẳng a;

+ Nếu R < d thì đường tròn không cắt đường thẳng a.

Lời giải chi tiết:

a) Vì R = 3 < 4 nên đường tròn (O; 3 cm) không cắt đường thẳng a.

b) Vì R = 5 > 4 nên đường tròn (O; 5 cm) cắt đường thẳng a.

c) Vì R = 4 nên đường tròn (O; 4 cm) tiếp xúc với đường thẳng a.

 • Giải mục 2 trang 100 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Cho đoạn thẳng OH và đường thẳng a vuông góc với OH tại H. a) Xác định khoảng cách từ O đến đường thẳng a. b) Nếu vẽ đường tròn (O; OH) thì đường tròn này và đường thẳng a có vị trí tương đối như thế nào?

 • Giải mục 3 trang 101, 102, 103 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Cho điểm P ở bên ngoài một đường tròn tâm O. Hãy dùng thước và compa thực hiện các bước vẽ hình như sau: - Vẽ đường tròn đường kính PO cắt đường tròn (O) tại A và B; - Vẽ và chứng tỏ các đường thẳng PA và PB là hai tiếp tuyến của (O).

 • Giải bài tập 5.20 trang 103 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Bạn Thanh cắt 4 hình tròn bằng giấy có bán kính lần lượt là 4 cm, 6 cm, 7 cm và 8 cm để dán trang trí trên một mảnh giấy, trên đó có vẽ trước hai đường thẳng a và b. Biết rằng a và b là hai đường thẳng song song với nhau và cách nhau một khoảng 6 cm (nghĩa là mọi điểm trên đường thẳng b đều cách a một khoảng 6 cm). Hỏi nếu bạn Thanh dán sao cho tâm của cả 4 hình tròn đều nằm trên đường thẳng b thì hình nào đè lên đường thẳng a, hình nào không đè lên đường thẳng a?

 • Giải bài tập 5.21 trang 103 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Cho đường tròn (O) đi qua ba đỉnh A, B và C của một tam giác cân tại A, Chứng minh rằng đường thẳng đi qua A và song song với BC là một tiếp tuyến của (O).

 • Giải bài tập 5.22 trang 103 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Cho góc xOy với đường phân giác Ot và điểm A trên cạnh Ox, điểm B trên cạnh Oy sao cho OA = OB. Đường thẳng qua A và vuông góc với Ox cắt Ot tại P. Chứng minh rằng OA và OB là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn (P; PA).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close