Bài 25. Acetic acid trang 109, 110, 111 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Giấm ăn là dung dịch acetic acid có nồng độ khoảng 2% - 5%,

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 109 MĐ

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 109 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Giấm ăn là dung dịch acetic acid có nồng độ khoảng 2% - 5%, thường được dùng làm gia vị trong nhiều món ăn và còn nhiều ứng dụng khác. Acetic acid có cấu tạo như thế nào? Hợp chất này có tính chất và ứng dụng gì trong đời sống?

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của các acid đã học trong khoa học tự nhiên 8

Lời giải chi tiết:

Acetic acid có nhóm – COOH, hợp chất nàu có tính chất acid và nhiều ứng dụng trong đời sống.

CH tr 109 TL

Trả lời câu hỏi Thảo luận trang 109 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Quan sát Hình 25.1, hãy nêu nhận xét về công thức cấu tạo của acetic acid.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 25.1

Lời giải chi tiết:

Trong phân tử acetic acid có nhóm –COOH

CH tr 110 TL1

Trả lời câu hỏi Thảo luận 1 trang 110 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Theo em, những thông tin nào cho biết acetic acid nặng hơn nước và tan vô hạn trong nước.

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí của acetic acid

Lời giải chi tiết:

Acetic acid nặng hơn nước dựa vào khối lượng riêng là 1,045 g/ml

Acetic acid tan vô hạn trong nước vì trong phân tử acetic acid có nhóm –COOH tan vô hạn trong nước.

CH tr 110 TL2

Trả lời câu hỏi Thảo luận 2 trang 110 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Quan sát Hình 25.3, em hãy giải thích hiện tượng của Thí nghiệm 1

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 25.3

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng: quỳ tím chuyển sang màu hồng đỏ

Giải thích: vì acetic acid có tính acid nên làm quỳ tím chuyển màu hồng đỏ

CH tr 110 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 110 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hãy trình bày cách phân biệt 3 dung dịch riêng biệt sau: acetic acid, ethylic alcohol, sodium hydroxide

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của 3 dung dịch

Lời giải chi tiết:

Sử dụng quỳ tím để phân biệt 3 dung dịch:

Acetic acid làm quỳ tím chuyển sang màu hồng đỏ

Sodium hydroxide làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Ethylic alcohol không làm quỳ tím chuyển màu.

CH tr 110 TL3

Trả lời câu hỏi Thảo luận 3 trang 110 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Tiến hành thí nghiệm 2 và nêu hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm.

Phương pháp giải:

Dựa vào thí nghiệm 2

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng:

- ống nghiệm 1: đá vôi tan dần, có bọt khí xuất hiện

- ống nghiệm 2: mẩu kẽm tan dần, có bọt khí xuất hiện

- ống nghiệm 3: bột copper(II) oxide tan dần

- ống nghiệm 4: dung dịch chuyển từ màu hồng sang không màu.

CH tr 111 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 111 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Viết các phương trình hóa học xảy ra khi cho acetic acid lần lượt tác dụng với barium carbonate, magnesium, zinc oxide, calcium hydroxide.

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của acetic acid

Lời giải chi tiết:

PTHH:

2CH3COOH + BaCO3 \( \to \)(CH3COO)2Ba + CO2 + H2O

2CH3COOH + Mg \( \to \)(CH3COO)2Mg + H2

2CH3COOH + ZnO \( \to \) (CH3COO)2Zn + H2O

2CH3COOH + Ca(OH)2 \( \to \) (CH3COO)2Ca + 2H2O

CH tr 111 TL1

Trả lời câu hỏi Thảo luận 1 trang 111 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Viết phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy acetic acid

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của acetic acid

Lời giải chi tiết:

Phương trình đốt cháy acetic acid: CH3COOH + 2O2 \( \to \) 2CO2 + 2H2O

CH tr 111 TL2

Trả lời câu hỏi Thảo luận 2 trang 111 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Tên gọi của phản ứng ở thí nghiệm 3 là gì? Cho biết tên gọi chung của sản phẩm

Phương pháp giải:

Dựa vào thí nghiệm 3

Lời giải chi tiết:

Tên gọi của phản ứng 3 là phản ứng ester hóa. Tên gọi chung của sản phẩm là hợp chất ester

CH tr 112 TL1

Trả lời câu hỏi Thảo luận 1 trang 112 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết để tạo ra giấm ăn từ ethylic alcohol thì cần phải có những nguyên liệu nào?

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp điều chế và ứng dụng của acetic acid

Lời giải chi tiết:

Ethylic alcohol có thể điều chế ra giấm ăn bằng phương pháp lên men trong không khí chứa oxygen.

CH tr 112 TL2

Trả lời câu hỏi Thảo luận 2 trang 112 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu thông tin, em hãy cho biết một số ứng dụng của acetic acid trong đời sống

Phương pháp giải:

Dựa vào ứng dụng của acetic acid

Lời giải chi tiết:

Ứng dụng acetic acid là: giấm ăn, chất dẻo, tơ nhân tạo, dược phẩm,…

CH tr 112 VD

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 112 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Giấm được xem là một loại gia vị trong chế biến thực phẩm,… Từ thực tế trong đời sống, em hãy cho biết thêm một số ứng dụng khác của giấm.

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của giấm ăn

Lời giải chi tiết:

Ứng dụng khác của giấm: làm dược phẩm, chất dẻo,…

 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close