Bài 21. Alkane trang 94, 95, 96 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Khí thiên nhiên, khí mỏ dầu đều có thành phần chính là alkane và một số hydrocarbon khác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 94 MĐ

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 94 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Khí thiên nhiên, khí mỏ dầu đều có thành phần chính là alkane và một số hydrocarbon khác. Alkane là gì? Alkane có những tính chất vật lí, hóa học nào?

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm của alkane

Lời giải chi tiết:

Alkane là những hydrocarbon mạch hở, chỉ chứa liên kết đơn

CH tr 94 TL1

Trả lời câu hỏi Thảo luận 1 trang 94 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Vì sao methane, ethylene được gọi là hydrocarbon?

Phương pháp giải:

Dựa vào thành phần nguyên tố của methane, ethylene

Lời giải chi tiết:

Methane, ethylene được gọi là hydrocarbon vì thành phần chỉ chứa C và H

CH tr 94 TL2

Trả lời câu hỏi Thảo luận 2 trang 94 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hãy viết công thức phân tử, công thức cấu tạo thu gọn và cho biết đặc điểm cấu tạo các alkane ở Hình 21.1

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 21.1

Lời giải chi tiết:

Phân tử

Công thức phân tử

Công thức cấu tạo thu gọn

Methane

CH4

CH4

Ethane

C2H6

CH3-CH3

Propane

C3H8

CH3 – CH2 – CH3

Butane

C4H10

CH3 – CH2 – CH2 – CH3

CH tr 95 TL

Trả lời câu hỏi Thảo luận trang 95 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Gas dùng đun nấu có chứa alkane chủ yếu nào? Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng cháy của chúng

Phương pháp giải:

Dựa vào thí nghiệm đốt cháy butane

Lời giải chi tiết:

CH tr 95 VD

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 95 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Vì sao ở các trạm xăng dầu người ta thường treo bảng báo cấm như ở hình bên dưới?

Phương pháp giải:

Dựa vào phản ứng cháy của các khí

Lời giải chi tiết:

Vì xăng dầu dễ bắt lửa, dễ cháy, nhiệt tỏa ra rất lớn nên cần đặt biển cấm

CH tr 96 TL

Trả lời câu hỏi Thảo luận trang 96 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Vì sao một số alkane (methane, propane, butane,…) được sử dụng làm nhiên liệu?

Phương pháp giải:

Dựa vào nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy alkane

Lời giải chi tiết:

Vì các alkane khi cháy tỏa ra nhiệt lượng lớn nên được sử dụng làm nhiên liệu

CH tr 95 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 96 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Methane, propane thường được dùng làm nhiên liệu. Khi đốt cùng một khối lượng mỗi chất trên thì nhiệt lượng tỏa ra của chất nào lớn hơn? Biết rằng nhiệt tỏa ra khi cháy của methane và propane lần lượt là 890 kJ/mol và 2219 kJ/mol

Phương pháp giải:

Dựa vào nhiệt tỏa ra khi cháy methane và propane

Lời giải chi tiết:

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1g CH4 là: \(\frac{1}{{16}}\). 891 = 55,69 kJ

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1g C3H8 là: \(\frac{1}{{44}}.2220 = 50,45kJ\)

Khi đốt cháy 1g mỗi chất thì lượng nhiệt tỏa ra từ methane lớn hơn so với propane.

CH tr 96 VD

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 96 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Em hãy giới thiệu một số alkane được sử dụng phổ biến trong đời sống

Phương pháp giải:

Dựa vào ứng dụng của alkane

Lời giải chi tiết:

Alkane được sử dụng làm chất đốt, nhiên liệu

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close