Bài 1. Giới thiệu một số dụng cụ và hóa chất. Thuyết trình một vấn đề khoa học trang 6, 7, 8 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Phòng thực hành ở trường phổ thông thường được sử dụng để làm các thí nghiệm thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Trong Khoa học tự nhiên 9 có những dụng cụ và hóa chất nào cần dùng cho các thí nghiệm? Để giới thiệu một vấn đề khoa học cần phải làm bài báo cáo, thuyết trình. Các bước viết, trình bày báo cáo và làm bài thuyết trình một vấn đề khoa học như thế nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 6 MĐ

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 6 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Phòng thực hành ở trường phổ thông thường được sử dụng để làm các thí nghiệm thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Trong Khoa học tự nhiên 9 có những dụng cụ và hóa chất nào cần dùng cho các thí nghiệm? Để giới thiệu một vấn đề khoa học cần phải làm bài báo cáo, thuyết trình. Các bước viết, trình bày báo cáo và làm bài thuyết trình một vấn đề khoa học như thế nào?

Phương pháp giải:

Lý thuyết bài giới thiệu một số dụng cụ và hóa chất, thuyết trình một vấn đề khoa học.

Lời giải chi tiết:

- Trong Khoa học tự nhiên 9 có những dụng cụ và hóa chất nào cần dùng cho các thí nghiệm:

+ Tiêu bản nhiễm sắc thể người

+ Đá vôi, vôi sống, glucose, sarcharose

+ Lăng kính

+ Thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì

Các bước:

- Tiêu đề

- Mục tiêu

- Giả thuyết khoa học

- Thiết bị và vật liệt

- Phương pháp thực hiện

- Kết quả và thảo luận

- Kết luận

- Soạn bài báo cáo (slide)

- Báo cáo

CH tr 6 CH

Trả lời câu hỏi trang 6 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết những dụng cụ ở hình 1.1 được sử dụng để hỗ trợ học tập lĩnh vực nào trong Khoa học tự nhiên 9?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.1

Lời giải chi tiết:

Tiêu bản nhiễm sắc thể người: lĩnh vực sinh học

Lăng kính, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ: lĩnh vực vật lý

CH tr 7 CH 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 7 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Trong số các hợp chất được chỉ ra ở hình 1.2, em hãy cho biết những hóa chất nào thường gặp trong tự nhiên, những hóa chất nào thường sử dụng trong sản xuất bánh, kẹo.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.2

Lời giải chi tiết:

- Hóa chất thường gặp trong tự nhiên: đá vôi, vôi sống

- Hóa chất thường sử dụng trong sản xuất bánh, kẹo: glucose, sarcharose.

CH tr 7 VD

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 7 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Vì sao hóa chất đựng trong chai, lọ, bao bì phải được dán nhãn với đầy đủ thông tin?

Phương pháp giải:

Lý thuyết một số hóa chất

Lời giải chi tiết:

Hóa chất được bảo quản và sử dụng với mục đích khác nhau → hóa chất đựng trong chai, lọ, bao bì phải được dán nhãn với đầy đủ thông tin.

CH tr 7 CH 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 7 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Cấu trúc 1 báo cáo khoa học thường gồm những phần nào?

Phương pháp giải:

Lý thuyết viết báo cáo và thuyết trình một vấn đề khoa học.

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc 1 báo cáo khoa học thường gồm:

- Tiêu đề

- Mục tiêu

- Giả thuyết khoa học

- Thiết bị và vật liệt

- Phương pháp thực hiện

- Kết quả và thảo luận

- Kết luận

CH tr 7 CH 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 7 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Trong quá trình nghiên cứu, giả thuyết khoa học xây dựng nhằm mục đích gì?

Phương pháp giải:

Lý thuyết viết báo cáo và thuyết trình một vấn đề khoa học.

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình nghiên cứu, giả thuyết khoa học xây dựng nhằm mục đích đưa ra những dự đoán ban đầu cho vấn đề nghiên cứu.

CH tr 8 CH 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 8 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Theo em, mục kết quả và thảo luận có ý nghĩa gì trong bài báo cáo khoa học? 

Phương pháp giải:

Lý thuyết viết báo cáo và thuyết trình một vấn đề khoa học.

Lời giải chi tiết:

Mục kết quả và thảo luận có ý nghĩa trình bày những kết quả đạt được trong bài báo cáo khoa học và gợi ý những vấn đề cần tìm hiểu khác.

CH tr 8 CH 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 8 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Vì sao phần kết luận báo cáo phải chỉ rõ đạt được mục tiêu nghiên cứu.

Phương pháp giải:

Lý thuyết viết báo cáo và thuyết trình một vấn đề khoa học.

Lời giải chi tiết:

Phần kết luận báo cáo phải chỉ rõ đạt được mục tiêu nghiên cứu vì bài báo cáo khoa học là một văn bản trình bày rõ ràng, đầy đủ, chi tiết quá trình nghiên cứu một vấn đề khoa học nên phải trình bày đầy đủ kết quả đạt được và kề luận gì sau quá trình làm báo cáo.

CH tr 8 CH 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 8 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Em cần chuẩn bị gì để thuyết trình một vấn đề khoa học.

Phương pháp giải:

Lý thuyết thiết kế bài thuyết trình một vấn đề khoa học

Lời giải chi tiết:

Cần chuẩn bị kĩ bài thuyết trình một cách ngắn gọn, phản ánh đầy đủ thông tin những điểm chính trong bài báo cáo.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close