Bài Ôn tập chủ đề 7 trang 104 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Vì sao một số alkane được chọn dùng làm nhiên liệu?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 104 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 104 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Vì sao một số alkane được chọn dùng làm nhiên liệu? Hãy giới thiệu một số nhiên liệu được sử dụng nhiều trong ngành giao thông công cộng ở nước ta.

Phương pháp giải:

Dựa vào lượng nhiệt đốt cháy của alkane

Lời giải chi tiết:

Một số alkane được chọn dùng làm nhiên liệu vì lượng nhiệt tỏa ra lớn, dễ cháy, và cháy hoàn toàn ở dạng khí.

Một số nhiên liệu được sử dụng trong ngành giao thông ở nước ta: xăng và dầu

CH tr 104 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 104 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hiện nay xăng, dầu, khí đốt là nguồn nhiên liệu chủ yếu đối với các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam có những mỏ dầu và nhà máy lọc dầu nào, em hãy tìm hiểu và liệt kê

Phương pháp giải:

Dựa vào tìm hiểu thông tin trong sách, báo, internet

Lời giải chi tiết:

Mỏ dầu: Bạch Hổ, Tê giác Trắng,….

Nhà máy lọc dầu: Dung Quất, Bạch Hổ,….

CH tr 104 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 104 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

(A) là hợp chất hữu cơ gồm ba nguyên tố, có khối lượng phân tử 46 amu. Phần trăm khối lượng của oxygen và hydrogen trong (A) lần lượt là 34,78% và 13,04%. Lập công thức phân tử của (A).

Phương pháp giải:

Dựa vào % khối lượng các nguyên tố trong (A)

Lời giải chi tiết:

Vì A là hợp chất hữu cơ nên A có các nguyên tố: C, H, O

% C = 100% - %O - %H = 100 % - 34,78% - 13,04% = 52,18%

Gọi công thức tổng quát của A là CxHyOz

Tỉ lệ: x : y : z = \(\frac{{52,18}}{{12}}:\frac{{13,04}}{1}:\frac{{34,78}}{{16}} = 4,35:13,04:2,2 = 2:6:1\)

Công thức đơn giản nhất của A là: (C2H6O)n

Vì MA = 46 amu => M (C2H6O)n = 46 => n = 1

Công thức phân tử A là: C2H6O

CH tr 104 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 104 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Vì sao ethylene có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polymer? Để sản xuất được 280 kg polyethylene thì cần bao nhiêu lít khí ethylene (đkc)? Giả sử hiệu suất đạt 80%.

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của ethylene

Lời giải chi tiết:

Vì trong phân tử ethylene có chứa 1 liên kết đôi

\(\begin{array}{l}nC{H_2} = C{H_2} \to {( - C{H_2} - C{H_2} - )_n}\\{\rm{ 10 k}}{\rm{.mol          }} \leftarrow {\rm{  }}\frac{{280}}{{28n}}k.mol\end{array}\)

Vì hiệu suất đạt 80% => V khí C2H4 = 10. 103. 24,79 :80%= 309875 lít

CH tr 104 Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 104 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Động cơ đốt trong như xe gắn máy, ô tô,… có một bộ phận điều chỉnh tỉ lệ nhiên liệu (xăng hoặc dầu) và không khí thích hợp để nhiên liệu cháy tối đa, giúp động cơ hoạt động tốt nhất. Xe nâng chạy bằng gas thường dùng nhiên liệu butane. Theo em, bộ phận trộn nhiên liệu được điều chỉnh phù hợp nhất khi tỉ lệ thể tích butane và oxygen đạt giá trị nào?

Phương pháp giải:

Dựa vào phương trình đốt cháy của butane

Lời giải chi tiết:

Bộ phận trộn nhiên liệu được điều chỉnh phù nhất khi tỉ lệ thể tích butane và oxygen đạt giá trị 2:13

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close