Bài 22. Alkene trang 97, 98, 99 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Nhiều vật dụng như: bao tay, hộp nhựa,… được sản xuất từ hạt nhựa PE, PP

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 97 MĐ

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 97 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Nhiều vật dụng như: bao tay, hộp nhựa,… được sản xuất từ hạt nhựa PE, PP. Các loại hạt nhựa này được tổng hợp từ các alkene tương ứng là ethylene, propylene. Alkene là gì? Alkene đơn giản nhất (ethylene) có tính chất và ứng dụng gì?

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm alkene

Lời giải chi tiết:

Alkene là những hydrocarbon mạch hở, có chứa 1 liên kết đôi.

Ethylene được sử dụng để làm chất dẻo

CH tr 97 TL1

Trả lời câu hỏi Thảo luận 1 trang 97 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hãy viết công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn của các alkene ở hình 22.1

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 22.1

Lời giải chi tiết:

 

Công thức phân tử

Công thức cấu tạo thu gọn

 

C2H4

CH2=CH2

 

C3H6

CH2 = CH – CH3

CH tr 97 TL2

Trả lời câu hỏi Thảo luận 2 trang 97 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Bằng cách nào để biết ethylene nhẹ hơn không khí?

Phương pháp giải:

Dựa vào tỉ khối của ethylene và không khí

Lời giải chi tiết:

M C2H4 = 28

M không khí = 29

=> C2H4 nhẹ hơn không khí

CH tr 98 TL1

Trả lời câu hỏi Thảo luận 1 trang 98 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ở Thí nghiệm 1

Phương pháp giải:

Dựa vào thí nghiệm tìm hiểu tính chất hóa học của ethylene

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng: C2H4 bị đốt có ngọn lửa màu xanh

PTHH: 

CH tr 98 TL2

Trả lời câu hỏi Thảo luận 2 trang 98 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Nêu hiện tượng của thí nghiệm 2 ở hình 22.2. Dùng công thức cấu tạo thu gọn, viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra

Phương pháp giải:

Dựa vào thí nghiệm tìm hiểu tính chất hóa học của ethylene

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng: nước bromine nhạt màu dần

PTHH: CH2 = CH2 + Br2 \( \to \) CH2Br – CH2Br

CH tr 99 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 99 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Cho các hợp chất hữu cơ sau: CH3 – CH3, CH2 = CH – CH3, CH2 = CHCl, CH3 – CH2 – CH3. Trong các chất trên, chất nào có phản ứng trùng hợp tạo polymer và chất nào có khả năng làm mất màu nước bromine? Giải thích

Phương pháp giải:

Các chất có liên kết đôi có tham gia phản ứng trùng hợp tạo polymer và làm mất màu nước bromine

Lời giải chi tiết:

CH2 = CH – CH3; CH2 = CHCl có liên kết đôi nên có tham gia phản ứng trùng hợp và làm mất màu nước bromine.

CH tr 99 VD1

Trả lời câu hỏi Vận dụng 1 trang 99 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

PE được tạo ra từ ethylene, có nhiều ứng dụng trong đời sống như làm màng bọc thực phẩm, các loại bao đựng,… Hãy cho biết thêm một số ứng dụng của polyethylene

Phương pháp giải:

Dựa vào ứng dụng của polyethylene

Lời giải chi tiết:

Một số ứng dụng khác: áo mưa, ống nhựa,…

CH tr 99 VD2

Trả lời câu hỏi Vận dụng 2 trang 99 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu và trình bày một số ứng dụng của ethylene trong đời sống

Phương pháp giải:

Dựa vào ứng dụng của ethylene

Lời giải chi tiết:

Ethylene được dùng làm chất kích thích chín của hoa quả, được sử dụng tổng hợp polyethylene

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close