Bài 20. Giới thiệu về hợp chất hữu cơ trang 90, 91, 92 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Hình bên là công thức phân tử của một số hợp chất chứa carbon, gồm hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 90 MĐ

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 90 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hình bên là công thức phân tử của một số hợp chất chứa carbon, gồm hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ. Dựa vào thành phần nguyên tố, ta có nhận biết được các hợp chất hữu cơ không? Hợp chất hữu cơ là gì? Chúng gồm những loại gì?

Phương pháp giải:

Dựa vào hình

Lời giải chi tiết:

Hợp chất hữu cơ là những hợp chất của carbon trừ một số chất: CO, CO2, muối carbonate,….

Hợp chất hữu cơ chia thành 2 loại là hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon

CH tr 90 TL

Trả lời câu hỏi Thảo luận trang 90 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Quan sát các hình 20.1, 20,2, em hãy cho biết các hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố nào?

Phương pháp giải:

Dựa vào các hình 20.1, 20.2

Lời giải chi tiết:

Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố carbon

CH tr 90 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 90 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Có các chất sau: saccharose (C12H22O11), propane (C3H8), baking soda (NaHCO3), carbon monoxide (CO), chloroform (CHCl3), calcium carbonate (CaCO3). Những chất nào là hợp chất hữu cơ?

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm hợp chất hữu cơ

Lời giải chi tiết:

Những hợp chất hữu cơ: C12H22O11, C3H8, CHCl3

CH tr 91 VD

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 91 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hãy giới thiệu một số hợp chất hữu cơ trong đời sống

Phương pháp giải:

Dựa vào ứng dụng hợp chất hữu cơ

Lời giải chi tiết:

Khí gas, cồn sát trùng, đường,…

CH tr 91 TL

Trả lời câu hỏi Thảo luận trang 91 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hãy giới thiệu một số công thức phân tử của hợp chất hữu cơ và cho biết ý nghĩa của công thức phân tử

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về công thức phân tử

Lời giải chi tiết:

Công thức phân tử của ethylic alcohol là: C2H5OH.

Trong công thức phân tử cho biết thành phần nguyên tố và số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất

CH tr 92 TL

Trả lời câu hỏi Thảo luận trang 92 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết ý nghĩa của công thức cấu tạo

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về công thức cấu tạo

Lời giải chi tiết:

Công thức cấu tạo cho biết trật tự liên kết và cách thức liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

CH tr 92 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 92 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Acetone là hợp chất hữu cơ được sử dụng để sản xuất chất tẩy rửa, làm dung môi trong nhiều ngành công nghiệp,…

Hãy viết công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn của acetone

Phương pháp giải:

Dựa vào công thức cấu tạo đầy đủ của acetone: 

Lời giải chi tiết:

Công thức phân tử: C3H6O

Công thức cấu tạo thu gọn: CH3 – CO – CH3

CH tr 93 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 93 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Có một số công thức phân tử sau: C3H4, C4H6, CH2O, C2H5OH, CH3COOH, CH3Cl, CHCl3, C3H7O2N. Theo em, công thức phân tử nào biểu diễn cho hydrocarbon và công thức phân tử nào biểu diễn cho dẫn xuất của hydrocarbon

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm về hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon

Lời giải chi tiết:

Hydrocarbon: C3H4, C4H6

Dẫn xuất hydrocarbon: CH2O, C2H5OH, CH3COOH, CH3Cl, CHCl3, C3H7O2N

CH tr 93 VD

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 93 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hãy giới thiệu một số hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon được sử dụng trong đời sống

Phương pháp giải:

Dựa vào ứng dụng của hợp chất hữu cơ

Lời giải chi tiết:

CH4 là hydrocarbon thành phần chính trong khí gas

C2H5OH là dẫn xuất hydrocarbon sử dụng trong sát khuẩn, thực phẩm, đồ uống.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close