Bài 31. Sơ lược về hoá học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất trang 135, 136, 137 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Hiện tại Trái Đất được biết đến là hành tinh duy nhất có sự sống trong vũ trụ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 135 MĐ

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 135 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hiện tại Trái Đất được biết đến là hành tinh duy nhất có sự sống trong vũ trụ. Được hình thành cách đây gần 4,6 tỉ năm và cho tới 1 tỉ năm trước, sự sống mới bắt đầu xuất hiện trên bề mặt của Trái Đất. Vỏ Trái Đất được tạo nên từ các thành phần hoá học nào? Việc khai thác khoáng sản trên vỏ Trái Đất đã đem lại những lợi ích gì cho con người?

Phương pháp giải:

Dựa vào thành phần của vỏ trái đất

Lời giải chi tiết:

Vỏ Trái Đất có chứa nhiều nguyên tố hóa học như oxygen, silicon, nhôm và các nguyên tố kim loại và phi kim khác

Việc khai thác khoáng sản trên vỏ Trái đất nhằm phục vụ các ngành công nghiệp của con người.

CH tr 135 TL1

Trả lời câu hỏi Thảo luận 1 trang 135 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Lấy ví dụ một số hợp chất chứa oxygen có trong vỏ Trái Đất.

Phương pháp giải:

Vỏ Trái đất chứa nhiều kim loại nên có thể tác dụng với oxygen tạo oxide

Lời giải chi tiết:

Một số hợp chất chứa oxygen là: Al2O3, Fe3O4, SiO2,…

CH tr 135 TL2

Trả lời câu hỏi Thảo luận 2 trang 135 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Quan sát Hình 31.1, hãy kể tên các nguyên tố trong vỏ Trái Đất và cho biết nguyên tố kim loại nào chiếm phần trăm khối lượng lớn nhất?

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 31.1

Lời giải chi tiết:

Các nguyên tố trong vỏ Trái Đất là: oxygen, silicon, nhôm, sắt, calcium, magnesium, sodium, potassium, kim loại và phi kim khác

Nguyên tố oxygen chiếm phần trăm lớn nhất là 45%

CH tr 136 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 136 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Vì sao trong vỏ Trái Đất sáu nguyên tố kim loại (được nhắc đến ở Hình 31.1) không tồn tại dưới dạng đơn chất mà chủ yếu ở dạng hợp chất có trong các quặng?

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của 6 kim loại

Lời giải chi tiết:

Vì 6 kim loại đều là kim loại mạnh và trung bình nên dễ phản ứng với các chất khác để tạo hợp chất.

CH tr 136 TL

Trả lời câu hỏi Thảo luận trang 136 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết các dạng chất chủ yếu có trong vỏ Trái Đất có thể chia thành những dạng nào. Lấy ví dụ minh hoạ.

Phương pháp giải:

Dựa vào phân loại các dạng chất chủ yếu trong vỏ Trái Đất

Lời giải chi tiết:

Trong vỏ Trái Đất, có thể chia thành những dạng: oxide, muối và một số ít đơn chất kim loại, phi kim.

Ví dụ: Mẫu muối mỏ; mẫu quặng bauxite,…

CH tr 137 TL1

Trả lời câu hỏi Thảo luận 1 trang 137 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Theo em, việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vỏ Trái Đất đem lại lợi ích gì cho con người. Lấy ví dụ minh hoạ.

Phương pháp giải:

Dựa vào việc khai thác và bảo vệ tài nguyên trong vỏ Trái Đất

Lời giải chi tiết:

Việc khai thác từ các nguồn nhiên liệu từ vỏ Trái Đất như dầu mỏ, khí đốt, than đá,… nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho đời sống và sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ví dụ: Khai thác quặng kim loại để sản xuất kim loại ứng dụng cho đời sống

CH tr 137 TL2

Trả lời câu hỏi Thảo luận 2 trang 137 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Vì sao việc tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên lại phục vụ cho sự phát triển bền vững?

Phương pháp giải:

Dựa vào việc khai thác và bảo vệ tài nguyên trong vỏ Trái Đất

Lời giải chi tiết:

Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững chúng ta nên tiết kiệm và bảo vệ nguồn tài nguyên, sử dụng vật liẹu tái chế,… nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế.

CH tr 137 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 137 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Vì sao tài nguyên khoáng sản lại có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển kinh tế của một quốc gia?

Phương pháp giải:

Dựa vào lợi ích kinh tế từ việc khai thác và bảo vệ tài nguyên

Lời giải chi tiết:

Vì tài nguyên khoáng sản góp mặt trong nhiều ngành kinh tế như: sản xuất kim loại, khai thác kim loại hoặc hợp chất quý hiếm.

CH tr 137 VD

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 137 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Là học sinh, em có những hành động gì để góp phần tiết kiệm tài nguyên, khoáng sản cho đất nước?

Phương pháp giải:

Dựa vào việc bảo vệ tài nguyên trong vỏ Trái Đất

Lời giải chi tiết:

Là học sinh, em cần biết sử dụng tiết kiệm các sản phẩm khai thác từ tài nguyên, khoáng sản như xăng, khí gas,…

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close