Bài Ôn tập chủ đề 8 trang 113 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Hiện nay, ở Việt Nam xăng E5 RON92

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 113 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 113 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Hiện nay, ở Việt Nam xăng E5 RON92 (gọi là xăng sinh học E5) là hỗn hợp thu được khi trộn xăng RON92 với cồn sinh học có thành phần chủ yếu là chất (X). Tên gọi của chất (X) là

A. ethylene                 B. ethylic alcohol                   C. ethylene glycol                  D. ethane

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí của các hợp chất hữu cơ đã học

Lời giải chi tiết:

Tên gọi của chất (X) là ethylic alcohol.

CH tr 113 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 113 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Một số ấm đun nước lâu ngày có thể có một lớp chất cặn (chứa CaCO3) màu trắng bám vào đáy ấm. dung dịch nào sau đây có thể hòa tan được lớp cặn nói trên?

A. Cồn 70oC               B. Giấm ăn                              C. Nước vôi trong                  D. Nước muối

Phương pháp giải:

Dùng hợp chất có thể hòa tan được CaCO3

Lời giải chi tiết:

Giấm ăn có thể hòa tan được lớp chất căn (chứa CaCO3)

2CH3COOH + CaCO3 \( \to \) (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close