Giải BT trắc nghiệm 11,12,13 trang 16 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13 trang 16 SBT Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

Tế bào nào sau đây có kích thước nhỏ, phái sứ dụng kính hiển vi mới nhìn thấy được ?

A. Tế bào tép bưởi.

B. Tế bào sợi quả bông.

C. Tế bào sợi gai.

D. Tế bào mô phân sinh ngọn.

Phương pháp

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào thực vật

Lời giải:

Tế bào mô phân sinh ngọn có kích thước nhỏ, phái sứ dụng kính hiển vi mới nhìn thấy được

Chọn D

Câu 12

Từ một tế bào ban đầu, sau khi phân chia sẽ tạo ra

A. 2 tế bào con.           B. 3 tế bào con.

C. 4 tế bào con.           D. 6 tế bào con.

Phương pháp

Xem lý thuyết Sự lớn lên và phân chia tế bào

Lời giải:

Từ một tế bào ban đầu, sau khi phân chia sẽ tạo ra 2 tế bào con.

Chọn A

Câu 13

Cơ thế thực vật lớn lên nhờ

A. sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.

B. sự lớn lên của mỗi tế bào.

C. sự tăng số lượng các tế bào trong cơ thể qua quá trình phân chia.

D. sự tăng lên về số lượng và khối lượng các mô trong cơ thể.

Phương pháp

Xem lý thuyết Sự lớn lên và phân chia tế bào

Lời giải:

Cơ thế thực vật lớn lên nhờ sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 14
Gửi bài