Bài 9 trang 232 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 9 trang 232 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một tổ có 10 học sinh trong đó có An, Bình, Chi, Dung và Hương. Có bao nhiêu các xếp 10 bạn đó vào 10 ghế sắp thành hàng ngang sao cho An, Bình ngồi cạnh nhau và Chi, Dung, Hương cũng ngồi cạnh nhau?

Quảng cáo

Đề bài

Một tổ có 10 học sinh trong đó có An, Bình, Chi, Dung và Hương. Có bao nhiêu các xếp 10 bạn đó vào 10 ghế sắp thành hàng ngang sao cho An, Bình ngồi cạnh nhau và Chi, Dung, Hương cũng ngồi cạnh nhau?

Lời giải chi tiết

Đầu tiên ta chỉ dùng 7 ghế và xếp An, Chi và 5 bạn không thuộc nhóm An, Chi vào 7 ghế. Ta có 7! cách xếp.

Sau đó xếp Bình ngồi cạnh An. Có 2! cách.

Cuối cùng xếp Chi, Hương ngồi cùng nhóm với Dung. Ta có 3! cách.

Theo quy tắc nhân, có 7! 2! 3! = 60480 cách.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài