Bài 84 trang 52 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 84 trang 52 sách bài tập toán 7. Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm.

Quảng cáo

Đề bài

Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài \(1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

Trong một tam giác: 

+) Hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại

+) Độ dài một cạnh bao giờ cũng nhỏ hơn tổng độ dài của hai cạnh còn lại

Lời giải chi tiết

Ta có: \(1 = 3 – 2 = 4 – 3 = 5 – 4\)

Nên trong 3 cạnh của tam giác không có cạnh nào có độ dài \(1cm.\)

TH1: Nếu cạnh nhỏ nhất là \(2cm\)

Vì \(4 – 3 < 2 <  4 + 3;\)\( 5 – 4 < 2 < 5 + 4\)

Suy ra 2 cạnh kia là \(3cm\) và \(4cm\) hoặc \(4cm\) và \(5cm.\)

TH2: Nếu cạnh nhỏ nhất là \(3cm\)

Vì \(5 – 4 < 3 < 5 + 4;\) \(3 = 5 – 2; 3 > 4 – 2\)

Như vậy hai cạnh kia là \(5cm\) và \(4cm.\)

Không có trường hợp cạnh nhỏ nhất là \(4cm.\)

Vậy ta có thể vẽ được 3 tam giác có ba cạnh là:

\(2cm; 3cm; 4cm\) 

\(2cm; 4cm; 5cm \)

\(3cm; 4cm; 5cm \)

Loigiaihay.com

 • Bài 85 trang 53 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 85 trang 53 sách bài tập toán 7. Cho bốn điểm A, B, C, D như hình dưới. Hãy tìm một điểm M sao cho tổng MA + MB + MC + MD là nhỏ nhất.

 • Bài 86 trang 53 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 86 trang 53 sách bài tập toán 7.Cho hình 19 trong đó G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng:...

 • Bài 87 trang 53 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 87 trang 53 sách bài tập toán 7. Cho góc xOy khác góc bẹt, điểm A thuộc cạnh Ox, điểm B thuộc cạnh Oy. a) Hãy tìm điểm M nằm trong góc xOy, cách đều Ox, Oy và cách đều A, B...

 • Bài 88 trang 53 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 88 trang 53 sách bài tập toán 7.Cho góc xOy khác góc bẹt. Dùng một chiếc thước thẳng có chia khoảng, hãy nêu cách vẽ tia phân giác của góc xOy.

 • Bài 89 trang 53 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 89 trang 53 sách bài tập toán 7. Cho hình 20 trong đó giao điểm O của hai đường thẳng a và b nằm ngoài phạm vi tờ giấy. Chỉ vẽ hình trong phạm vi tờ giấy, ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close