Bài 88 trang 53 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 88 trang 53 sách bài tập toán 7.Cho góc xOy khác góc bẹt. Dùng một chiếc thước thẳng có chia khoảng, hãy nêu cách vẽ tia phân giác của góc xOy.

Quảng cáo

Đề bài

Cho góc \(xOy\) khác góc bẹt. Dùng một chiếc thước thẳng có chia khoảng, hãy nêu cách vẽ tia phân giác của góc \(xOy.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Trong tam giác cân, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy cũng là đường phân giác của tam giác.

Lời giải chi tiết

Cách vẽ: 

- Dùng thước chia khoảng, trên \(Ox\) lấy điểm \(A,\) trên tia \(Oy\) lấy điểm \(B\) sao cho \(OA = OB.\)

- Nối \(AB\)

- Dùng thước chia khoảng, đo đoạn \(AB,\) lấy trung điểm \(M\) của \(AB.\)

- Kẻ tia \(OM.\) 

Khi đó \(OM\) là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\). 

Chứng minh:

Ta có \(∆OAB\) cân tại \(O\) (do \(OA=OB\) theo cách dựng), có \(OM\) là đường trung tuyến nên \(OM\) cũng là đường phân giác \(\widehat {AOB}\).

Vậy \(OM\) là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close