Bài 80 trang 148 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 80 trang 148 sách bài tập toán 7 tập 1. Đặt đề toán theo hình 61. Sau đó vẽ lại hình theo đề toán rồi đo góc DAE.

Quảng cáo

Đề bài

Đặt đề toán theo hình 61. Sau đó vẽ lại hình theo đề toán rồi đo góc \(DAE\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau và bằng \(60^o\).

- Trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau.

- Tính chất: Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Đề toán:

- Vẽ \(∆ABC\) đều.

- Vẽ \(∆ABD\) vuông cân tại \(B\) sao cho \(D\) và \(C\) nằm trên hai nửa mặt phẳng đối có bờ là đường thẳng \(AB.\)

- Vẽ \(∆ACE\) vuông cân tại \(C\) sao cho \(E\) và \(B\) nằm trên hai nửa mặt phẳng đối có bờ là đường thẳng \(AC.\)

Đo \(\widehat {DA{\rm{E}}} = 150^\circ \)

*Chứng minh:

Tam giác \(ABD\) vuông cân tại \(B\) nên ta có \(\widehat {BDA} = \widehat {DAB} = \dfrac{{{{90}^o}}}{2} = {45^o}\)

Tam giác \(ACE\) vuông cân tại \(C\) nên ta có \(\widehat {CAE} = \widehat {CEA} = \dfrac{{{{90}^o}}}{2} = {45^o}\)

Tam giác \(ABC\) đều nên ta có \(\widehat {BAC} = {60^o}\)

Do đó: \(\widehat {DA{\rm{E}}} = \widehat {DAB} + \widehat {BAC} + \widehat {CA{\rm{E}}} \)\(\,= 45^\circ  + 60^\circ  + 45^\circ  = 150^\circ \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close