Bài 7 trang 66 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của t và s được cho vào bảng sau ...

Quảng cáo

Đề bài

Các giá trị tương ứng của \(t\) và \(s\) được cho vào bảng sau:

a) Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên.

b) Hai đại lượng \(s\) và \(t\) có tỉ thuận với nhau hay không? Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ của \(s\) đối với \(t.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\),(với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết

a)

b) Theo kết quả câu a) ta có: \(\dfrac{s}{t} =  - 45 \Rightarrow s =  - 45.t\)

Ta có: \(s\) và \(t\) là hai đại lượng tỉ lệ thuận vì \(s = -45t\).

Hệ số tỉ lệ của \(s\) đối với \(t\) là \(-45\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close