Bài 3 trang 65 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của t và s được cho trong bảng sau ...

Quảng cáo

Đề bài

Các giá trị tương ứng của \(t\) và \(s\) được cho trong bảng sau:

a) Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên.

b) Hai đại lượng \(s\) và \(t\) có tỉ lệ thuận với nhau hay không? Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\),(với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

b) Theo kết quả câu a) ta có: \(\dfrac{s}{t} = 12 \Rightarrow s = 12t\)

Hai đại lượng \(s\) và \(t\) tỉ lệ thuận vì \(s =12t\), hệ số tỉ lệ bằng \(12.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close