Bài 5 trang 65 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố: Em Vân của bạn Long đang lập bảng để chuẩn bị vẽ biểu đồ hình cột ...

Quảng cáo

Đề bài

Đố: Em Vân của bạn Long đang lập bảng để chuẩn bị vẽ biểu đồ hình cột:

Số liệu

360

460

520

640

700

Chiều cao của cột (mm)

18

23

32

 

 

Long bảo rằng trong bảng có chỗ sai .

Vân ngạc nhiên hỏi: "Vì sao biết là sai khi anh chưa biết số liệu gì và em cũng chưa điền xong?"

Long giải thích: "Chiều cao của cột phải tỉ lệ thuận với các số liệu tương ứng"

Hãy chữa chỗ sai trong bảng và điền nốt các số đúng vào ô trống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vì chiều cao của cột phải tỉ lệ thuận với các số liệu tương ứng nên tỉ số giữa số liệu và chiều cao là một số không đổi. Dựa vào đó ta sẽ tính được các số liệu còn lại.

Lời giải chi tiết

Chỗ sai trong bảng: \(520\) tương ứng với chiều cao là \(32\)

Sai vì \(\displaystyle {{360} \over {18}} = {{460} \over {23}} \ne {{520} \over {32}}\). Phải sửa \(32\) thành \(26.\)

Khi đó ta có: \(\dfrac{{360}}{{18}} = \dfrac{{460}}{{23}} = \dfrac{{520}}{{26}} = 20\)

Ta có bảng sau:

Số liệu

360

460

520

640

700

Chiều cao của cột (mm)

18

23

26

32

35

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close