Bài 4 trang 65 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5 ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết \(x\) tỉ lệ thuận với \(y\) theo hệ số tỉ lệ \(0,8\) và \(y\) tỉ lệ thuận với \(z\) theo hệ số tỉ lệ \(5\). Hãy chứng tỏ rằng \(x\) tỉ lệ thuận với \(z\) và tìm hệ số tỉ lệ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\),(với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết

Vì \(x\) tỉ lệ thuận với \(y\) theo hệ số tỉ lệ là \(0,8\) nên \(x = 0,8y\)     (1)

     \(y\) tỉ lệ thuận với \(z\) theo hệ số tỉ lệ là \(5\) nên \(y = 5z\)          (2)

Thay (2) vào (1) ta được: \(x = 0,8y = 0,8.(5z) = (0,8.5)z = 4z\)

Hay \(x=4z\)

Vậy \(x\) tỉ lệ thuận với \(z\) theo hệ số tỉ lệ là \(4.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close