Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 41

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 41. ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân do

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

6. ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân do

A. sự trùng hợp một loại đơn phân.

B. sự trùng hợp hai loại đơn phân.

C. sự trùng hợp ba loại đơn. phân.

D. sự trùng hợp bốn loại đơn phân.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết cấu tạo ADN

Lời giải :

ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân do sự trùng hợp bốn loại đơn phân.

Chọn D

Câu 7

7. Thông tin di truyền được mã hoá trong ADN dưới dạng

A. trình tự của mỗi nuclêôtit quy định trình tự của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

B. trình tự của các bộ ba nuclêôtit quy định trình tự của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

C. trình tự của các bộ hai nuclêôtit quy định trình tự của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

D. trình tự của các bộ bốn nuclêôtit quy định trình tự của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết cấu tạo ADN

Lời giải :

Thông tin di truyền được mã hoá trong ADN dưới dạng trình tự của các bộ ba nuclêôtit quy định trình tự của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

Chọn B

Câu 8

8. Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả là

A. A = X ; G = T.                         

B. A = G ; T = X. 

C. A + T = G + X.

D. A/T = G/X.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết cấu tạo ADN

Lời giải :

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả là A/T = G/X.

Chọn D

Câu 9

9. Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả là

A.  A T G X A T

     A G X G T A

B.  A G A A X T

     A X T T G A

C.  A G X T A G

     T X G A T X

D. A G G A X X T

     T X X T G A A

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết cấu tạo ADN

Lời giải :

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả là

Chọn C

Câu 10

10. Nội dung chủ yếu của nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN là gì ?

A. Một bazơ lớn (X, G) được liên kết với một bazơ bé (T, A).

B. A liên kết với T, G liên kết với X.

C. A + G = T + X.

D.A + G/T + X=1.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết cấu tạo ADN

Lời giải :

Nội dung chủ yếu của nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN là A liên kết với T, G liên kết với X.

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B-Bài tập trắc nghiệm trang 40
Gửi bài