Bài 6.44 trang 191 SBT đại số 10

Giải bài 6.44 trang 191 sách bài tập đại số 10. Không dùng bảng số và máy tính, hãy xác định dấu của

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Không dùng bảng số và máy tính, hãy xác định dấu của \(\sin \alpha \) và \(\cos\alpha \) với

LG a

\(\alpha  = {135^0}\);

Lời giải chi tiết:

Vì \(90^0<\alpha <180^0\) nên \(\sin {135^0} > 0,\cos{135^0} < 0\);

LG b

 \(\alpha  = {210^0}\);

Lời giải chi tiết:

Vì \(180^0<\alpha <270^0\) nên \(\sin {210^0} < 0,\cos{210^0} < 0\);

LG c

\(\alpha  = {334^0}\);

Lời giải chi tiết:

Vì \(270^0<\alpha <360^0\) nên \(\sin {334^0} < 0,\cos{334^0} > 0\);

LG d

\(\alpha  = {1280^0}\);

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\sin {1280^0} = \sin ({3.360^0} + {200^0}) \\= \sin{200^0} < 0,\\ \cos{1280^0} = \cos {200^0} < 0\end{array}\)

(Do \(180^0<200^0 <270^0\) nên \(\sin{200^0} < 0, \cos {200^0} < 0\))

LG e

\(\alpha  =  - {235^0}\);

Lời giải chi tiết:

\(\sin ( - {235^0}) = \sin ( - {180^0} - {55^0}) \) \(=  - \sin( - {55^0}) = \sin {55^0} > 0\)

\(\begin{array}{l}
\cos \left( { - {{235}^0}} \right) = \cos \left( { - {{180}^0} - {{55}^0}} \right)\\
= \cos \left( {{{180}^0} + {{55}^0}} \right) = - \cos {55^0} < 0
\end{array}\)

LG g

 \(\alpha  =  - {1876^0}\).

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\sin ( - {1876^0}) = \sin ( - {1800^0} - {76^0}) \\= \sin ( - {76^0}) =  - \sin{76^0} < 0,\\ \cos( - {1876^0}) = \cos {( - 76)^0} = \cos {76^0} > 0\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close