Bài 6.48 trang 192 SBT đại số 10

Giải bài 6.48 trang 192 sách bài tập đại số 10. Tính các giá trị lượng giác của cung ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính các giá trị lượng giác của cung \(\alpha \) biết

LG a

\(\sin \alpha  = 0,6\) khi \(0 < \alpha  < {\pi  \over 2}\)

Lời giải chi tiết:

\(0 < \alpha  < {\pi  \over 2} =  > \cos \alpha  > 0\), do đó

\(\cos \alpha  = \sqrt {1 - \sin ^2 \alpha }  \) \(= \sqrt {1 - 0,36}  = \sqrt {0,64}  = 0,8\)

=> \(\tan \alpha  = {3 \over 4},\cot \alpha  = {4 \over 3}\)

LG b

\({\rm{cos}}\alpha  =  - 0,7\) khi \({\pi  \over 2} < \alpha  < \pi \)

Lời giải chi tiết:

\({\pi  \over 2} < \alpha  < \pi  =  > \sin \alpha  > 0\), do đó

\(\sin \alpha  = \sqrt {1 - {{\cos }^2}\alpha }  \) \(= \sqrt {1 - 0,49}  = \sqrt {0,51}  \approx 0,714\)

Suy ra: \(\tan \alpha  =  {{0,714} \over {-0,7}} \approx  - 1,02,\) \(\cot \alpha  \approx  - 0,98\)

LG c

\(\tan \alpha  = 2\) khi \(\pi  < \alpha  < {{3\pi } \over 2}\)

Lời giải chi tiết:

\(\pi  < \alpha  < {{3\pi } \over 2} =  > \cos \alpha  < 0\), do đó

\(\eqalign{
& \cos \alpha = - {1 \over {\sqrt {1 + {{\tan }^2}\alpha } }} \cr &= - {1 \over {\sqrt 5 }} = - {{\sqrt 5 } \over 5}, \cr 
& \sin \alpha = \tan \alpha .\cos \alpha = - {{2\sqrt 5 } \over 5}\cr & \cot \alpha = \frac{{\cos \alpha }}{{\sin \alpha }}= {1 \over 2} \cr} \)

LG d

\(\cot \alpha  =  - 3\) khi \({{3\pi } \over 2} < \alpha  < 2\pi \)

Lời giải chi tiết:

 \({{3\pi } \over 2} < \alpha  < 2\pi  =  > \sin \alpha  < 0\), do đó

\(\eqalign{
& \sin \alpha = - {1 \over {\sqrt {1 + {{\cot }^2}\alpha } }} \cr &= - {1 \over {\sqrt {10} }} = - {{\sqrt {10} } \over {10}}, \cr 
& \cos\alpha  = \sin \alpha .\cot \alpha = {{3\sqrt {10} } \over {10}}\cr & \tan\alpha  = \frac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }}= - {1 \over 3} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close