Bài 6.46 trang 192 SBT đại số 10

Giải bài 6.46 trang 192 sách bài tập đại số 10. Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy tính)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy tính)

 \(\sin {110^0}\cos{130^0}\tan{30^0}\cot {320^0}\);

Lời giải chi tiết:

Ta có:\(\sin {110^0} > 0;\cos{130^0} < 0;\) \(\tan{30^0} > 0;\cot {320^0} < 0\), do đó tích của chúng dương.

\(\sin ( - {50^0})\tan {170^0}{\rm{cos}}( - {91^0})\sin {530^0}\).

Lời giải chi tiết:

\(\sin ( - {50^0})=-\sin 50^0 < 0;\) \(\tan {170^0}{\rm{ < 0;cos}}( - {91^0}) < 0;\)

\(\sin {530^0} =\sin(360^0+170^0)\) \( =\sin 170^0 > 0\)

Do đó tích của chúng âm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close