Bài 6.45 trang 191 SBT đại số 10

Giải bài 6.45 trang 191 sách bài tập đại số 10. Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau (không dùng bảng số và máy tính)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau (không dùng bảng số và máy tính)

\(\sin {40^0},\sin {90^0},\sin {220^0},\sin {10^0}\)

Giải chi tiết:

\(\sin {220^0} < \sin {10^0} < \sin {40^0} < \sin {90^0}\)

\({\rm{cos}}{15^0},{\rm{cos}}{0^0},{\rm{cos}}{90^0},{\rm{cos}}{138^0}\).

Giải chi tiết:

\({\rm{cos}}{138^0} < {\rm{cos}}{90^0} < {\rm{cos}}{15^0}{\rm{ < cos}}{0^0}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close