Bài 6.43 trang 191 SBT đại số 10

Giải bài 6.43 trang 191 sách bài tập đại số 10. Tồn tại hay không góc...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tồn tại hay không góc \(\alpha \)sao cho

\(\sin \alpha  =  - 1\);

Lời giải chi tiết:

Có; chẳng hạn \(\alpha  =  - \dfrac{\pi }{2}\)

\({\rm{cos}}\alpha  = 0\)

Lời giải chi tiết:

Có; chẳng hạn \(\alpha  =  \dfrac{\pi }{2}\)

\(\sin \alpha  =  - 0,9\);

Lời giải chi tiết:

Có vì \( - 1 <  - 0,9 < 1\)

\(\cos \alpha  =  - 1,2\);

Lời giải chi tiết:

Không, vì -1,2 <-1.

\(\sin \alpha  = 1,3\);

Lời giải chi tiết:

Không, vì 1,3 > 1;

 \(\sin \alpha  =  - 2?\)

Lời giải chi tiết:

Không, vì -2 < -1.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close