Bài 6 trang 6 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 9. Tìm những khẳng định đúng trong các khẳng định sau:Căn bậc hai của 0,36...

Đề bài

Tìm những khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

a) Căn bậc hai của \(0,36\) là \(0,6\) ;

b) Căn bậc hai của \(0,36\) là \(0,06\) ;

c)\(\sqrt {0,36}   = 0,6;\) 

d) Căn bậc hai của \(0,36\) là \(0,6\) và \(-0,6\) ;

e) \(\sqrt {0,36}  =  \pm 0,6.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng định nghĩa căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho \({x^2} = a\).

Số dương a có hai căn bậc hai đối nhau: Kí hiệu là \(\sqrt a \) và \( - \sqrt a \).

- Sử dụng định nghĩa: Căn bậc hai số học của số \(a\) không âm là số \(x\) không âm sao cho \(x^2=a\)

Hay \(\sqrt a = x\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge 0\\
a = {x^2}
\end{array} \right.\)  

Lời giải chi tiết

Ta có: Căn bậc Căn bậc hai của \(0,36\) là \(0,6\) và \(-0,6\).

Mà \(0,6>0\) nên căn bậc hai số học của \(0,36\) là \(0,6\), hay \(\sqrt {0,36}   = 0,6.\)

Do đó câu c và d đều đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Căn bậc hai
Gửi bài