Bài 10 trang 6 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 6 sách bài tập toán 9. Cho số m dương. Chứng minh: Nếu m > 1....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho số m dương. Chứng minh :

LG a

Nếu m > 1 thì \(\sqrt m  > 1\)

Phương pháp giải:

Áp dụng kết quả bài 9 (SBT toán 9, tập 1, trang 6):

-  Nếu \(\ a  < \ b\)  thì \(\sqrt a  < \sqrt b \).

 - Nếu \(\sqrt a  < \sqrt b \)  thì \(\ a  < \ b\). 

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(m > 1 \Rightarrow \sqrt m  > \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  > 1\)

LG b

Nếu m < 1 thì \(\sqrt m  < 1\).

Phương pháp giải:

Áp dụng kết quả bài 9 (SBT toán 9, tập 1, trang 6):

-  Nếu \(\ a  < \ b\)  thì \(\sqrt a  < \sqrt b \).

 - Nếu \(\sqrt a  < \sqrt b \)  thì \(\ a  < \ b\). 

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(m < 1 \Rightarrow \sqrt m  < \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  < 1\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Căn bậc hai
Gửi bài