Bài 6 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc B = góc C = 50^o ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) có \(\widehat B = \widehat C = 50^\circ \). Gọi tia \(Am\) là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh \(A.\) Hãy chứng tỏ \(Am // BC\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Góc ngoài tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

- Nếu đường thẳng \(c\) cắt hai đường thẳng \(a, b\) và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau, hoặc cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì \(a\) và \(b\) song song với nhau.

Lời giải chi tiết

Xét \(∆ABC\) ta có: \(\widehat {CA{\rm{D}}}\) là góc ngoài ở đỉnh \(A\). 

\(\widehat {CAD}{\rm{ = }}\widehat B + \widehat C = 50^\circ  + 50^\circ  = 100^\circ \) (tính chất góc ngoài của tam giác)

\(\displaystyle \widehat {{A_1}} = \widehat {{A_2}} = {1 \over 2}\widehat {CA{\rm{D}}}=\frac{{{{100}^o}}}{2}= 50^\circ \) (vì tia \(Am\) là tia phân giác của \(\widehat {CA{\rm{D}}}\))

Do đó \(\widehat {{A_1}} = \widehat C = 50^\circ \)

Mà \(\widehat {{A_1}} \) và \( \widehat C\) là cặp góc so le trong nên \(Am // BC\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close