Bài 58 trang 145 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 145 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng AB. Qua A vẽ đường thẳng m vuông góc với AB...

Quảng cáo

Đề bài

Cho đoạn thẳng \(AB.\) Qua \(A\) vẽ đường thẳng \(m\) vuông góc với \(AB.\) Qua \(B\) vẽ đường thẳng \(n\) vuông góc với \(AB.\) Qua trung điểm \(O\) của \(AB\) vẽ một đường thẳng cắt \(m\) ở \(C\) và cắt \(n\) ở \(D.\) So sánh các độ dài \(OC\) và \(OD.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Xét \(∆AOC\) và \(∆BOD\), ta có: 

\(\widehat {CAO} = \widehat {DBO} = 90^\circ \) (gt)

\(OA = OB\) (vì \(O\) là trung điểm \(AB\))

\(\widehat {AOC} = \widehat {BO{\rm{D}}}\) (đối đỉnh)

\(\Rightarrow  ∆AOC = ∆BOD\) (g.c.g)

\( \Rightarrow  OC = OD\) (hai cạnh tương ứng).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close