Bài 62 trang 145 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 62 trang 145 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Vẽ ở phía ngoài tam giác ABC các tam giác vuông tại A là ABD ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC.\) Vẽ ở phía ngoài tam giác \(ABC\) các tam giác  vuông tại \(A\) là \(ABD, ACE\) có \(AB = AD, AC = AE.\) Kẻ \(AH\) vuông góc với \(BC, DM \) vuông góc với \(AH, EN\) vuông góc với \(AH.\) Chứng minh rằng:

a) \(DM = AH.\)

b) \(MN\) đi qua trung điểm của \(DE\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông nay bằng cạnh huyền, góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

- Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết


a) Ta có \(\widehat {BAH} + \widehat {BA{\rm{D}}} + \widehat {DAM} = 180^\circ \)

Mà  \(\widehat {BA{\rm{D}}} = 90^\circ  \Rightarrow \widehat {BAH} + \widehat {DAM} = 90^\circ \)      (1)

Xét tam giác \(AMD\) có \(\widehat {AM{\rm{D }}} = 90^\circ\)

\(  \Rightarrow \widehat {DAM} + \widehat {A{\rm{D}}M} = 90^\circ \left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\widehat {BAH} = \widehat {A{\rm{D}}M}\)

Xét hai tam giác vuông \(AMD\) và \(BHA\) có:

\(\widehat {AM{\rm{D}}} = \widehat {BHA} = 90^\circ \)

\( DA=AB  \) (gt)

\( \widehat {A{\rm{D}}M}=\widehat {BAH} \) (chứng minh trên)

\( \Rightarrow  ∆AMD = ∆BHA \) (cạnh huyền, góc nhọn)

\( \Rightarrow DM=AH \) (hai cạnh tương ứng)     (3)

b) Ta có: \(\widehat {HAC} + \widehat {CA{\rm{E}}} + \widehat {N{\rm{A}}E} = 180^\circ \)

Mà \(\widehat {CA{\rm{E}}} = 90^\circ \left( {gt} \right) \)

\(\Rightarrow \widehat {HAC} + \widehat {N{\rm{A}}E} = 90^\circ \)     (4)

Xét tam giác \(AHC\) có \(\widehat {AHC} = 90^\circ  \)

\(\Rightarrow \widehat {HAC} + \widehat {HCA} = 90^\circ\;\; \left( 5 \right)\)

Từ (4) và (5) suy ra: \(\widehat {HCA} = \widehat {N{\rm{A}}E}\)

Xét hai tam giác vuông \(AHC\) và \(ENA\) có:

\(\widehat {AHC} = \widehat {E{\rm{N}}A} = 90^\circ \)

\(AC = EA\) (gt)

\(\widehat {HCA} = \widehat {N{\rm{A}}E}\) (chứng minh trên)

\( \Rightarrow  ∆AHC = ∆ENA\) (cạnh huyền, góc nhọn)

\( \Rightarrow AH = EN\) (hai cạnh tương ứng)     (6)

Từ (3) và (6)  suy ra: \(DM = EN\).

Vì \(DM \bot AH\) và \(EN \bot AH\) (giả thiết) nên \(DM // EN\) (hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau)

Gọi \(O\) là giao điểm của \(MN\) và \(DE\)

Vì \(MD//NE\) nên \(\widehat {M{\rm{D}}O} = \widehat {NEO}\) (cặp góc so le trong).

Xét hai tam giác vuông \(DMO\) và \(ENO\) có:

\(\widehat {DMO} = \widehat {EN{\rm{O}}} = 90^\circ \)

\(DM = EN\) (chứng minh trên)

\(\widehat {M{\rm{D}}O} = \widehat {NEO}\) (chứng minh trên)

\( \Rightarrow  ∆DMO = ∆ENO \) (g.c.g)

\( \Rightarrow OD = OE\) (hai cạnh tương ứng).

\(\Rightarrow O\) là trung điểm của \(DE\).

Vậy \(MN\) đi qua trung điểm của \(DE.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close