Bài 50 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 50 trang 27 sách bài tập toán 7. Đố em tìm được số mà: a) Bình phương của nó bằng chính nó. b) Lập phương trình của nó bằng chính nó.

Quảng cáo

Đề bài

Đố em tìm được số mà:

a) Bình phương của nó bằng chính nó.

b) Lập phương trình của nó bằng chính nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số cần tìm là \(a\), biểu diễn theo yêu cầu bài toán để tìm giá trị của \(a.\) 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Gọi số đó là \(a\) ta có:

\(a^2 = a\)\( \Rightarrow a^2 – a = 0 \)\( \Rightarrow a .(a -1) = 0\)

\(\Rightarrow a = 0\) hoặc \(a – 1 = 0\)

Hay \(a=0\) hoặc \(a=1\)

Vậy \(a=0\) hoặc \(a=1.\)

b) Gọi số đó là \(b\) ta có: 

\({{\rm{b}}^3} = b\)\( \Rightarrow {{\rm{b}}^3} - b = 0\)\( \Rightarrow b\left( {{b^2} - 1} \right) = 0\)

\( \Rightarrow  b = 0\) hoặc \(b^2 – 1 = 0\)

\( \Rightarrow  b = 0\) hoặc \(b^2 =1 \) 

Suy ra \(b = 0\) hoặc \(b = 1\) hoặc \(b  = -1\)

Vậy \(b = 0\) hoặc \(b = 1\) hoặc \(b  = -1.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close