Bài 47 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 47 trang 27 sách bài tập toán 7. Chứng tỏ rằng nếu a – b + c = 0 thì x = -1 là một nghiệm của đa thức ax^2+bx+c.

Quảng cáo

Đề bài

Chứng tỏ rằng nếu \(a – b + c = 0\) thì \(x = -1\) là một nghiệm của đa thức \(a{x^2} + bx + c\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa: Nếu tại \(x = a\) đa thức \(P(x)\) có giá trị bằng \(0\) thì ta nói \(a\) là một nghiệm của đa thức \(P(x)\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Thay \(x = -1\) vào đa thức \(a{x^2} + bx + c,\) ta có:

\({\rm{a}}.{( - 1)^2} + b.( - 1) + c \)\(= a - b + c=0\) (do \( a – b + c = 0) \) 

Hay \({\rm{a}}.{( - 1)^2} + b.( - 1) + c =0\)

Vậy \(x = -1\) là nghiệm của đa thức \(a{x^2} + bx + c\) khi  \(a – b + c = 0.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close