Bài 46 trang 26 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 46 trang 26 sách bài tập toán 7. Chứng tỏ rằng nếu a + b + c = 0 thì x = 1 là một nghiệm của đa thức.

Quảng cáo

Đề bài

Chứng tỏ rằng nếu \(a + b + c = 0\) thì \(x = 1\) là một nghiệm của đa thức \(a{x^2} + bx + c\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa: Nếu tại \(x = a\) đa thức \(P(x)\) có giá trị bằng \(0\) thì ta nói \(a\) là một nghiệm của đa thức \(P(x)\). 

Lời giải chi tiết

Thay \(x = 1\) vào đa thức \(a{x^2} + bx + c,\) ta được:

\(a{.1^2} + b.1 + c = a + b + c=0\) (vì \(a + b + c = 0\)) 

Vậy \(x =1\) là nghiệm của đa thức \(a{x^2} + bx + c\) khi  \(a+ b + c = 0\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close