Bài 5 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 36 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm K nằm giữa A và C. So sánh các độ dài BK, BC.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A,\) điểm \(K\) nằm giữa \(A\) và \(C.\) So sánh các độ dài \(BK, BC.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+) Trong tam giác tù, góc tù là góc lớn nhất. Cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất.

+) Trong một tam giác, góc ngoài tại một đỉnh lớn hơn góc trong không kề với đỉnh đó.

+) Trong tam giác, đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.  

Lời giải chi tiết

Trong \(∆ABK\) ta có \(\widehat {BKC}\) là góc ngoài tại đỉnh \(K.\)

Suy ra \(\widehat {BKC} > \widehat A = 90^\circ \) (tính chất góc ngoài tại một đỉnh lớn hơn góc trong không kề với đỉnh đó)

Trong \(∆BKC\) ta có \(\widehat {BKC}\) là góc tù, \(BC\) là cạnh đối diện với \(\widehat {BKC}\) nên  \(BC\) là cạnh lớn nhất (trong tam giác tù, đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất) 

Do đó \(BC  > BK.\) 

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 37 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc B cắt AC ở D. So sánh các độ dài AD, DC.

 • Bài 7* trang 37 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 7* trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC. So sánh góc BAM và CAM.

 • Bài 8* trang 37 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 8* trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. So sánh các độ dài BD, DC.

 • Bài 9* trang 37 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 9* trang 37 sách bài tập toán 7. Chứng minh rằng nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 30° thì cạnh góc vuông đối diện với nó bằng nửa cạnh huyền.

 • Bài 10 trang 37 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 10 trang 37 sách bài tập toán 7. Chứng minh rằng định lý “Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn” theo gợi ý sau:...

Quảng cáo
close