Bài 4.83 trang 126 SBT đại số 10

Giải bài 4.83 trang 126 sách bài tập đại số 10. Khối lượng nước thất thoát...

Quảng cáo

Đề bài

Khối lượng nước thất thoát do vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà được ước tính là \(215300{m^3}/\)ngày đêm. Cho biết số liệu trên chính xác đến \(50{m^3}\). Gọi T (\({m^3}\)) là khối lượng thực của số nước thất thoát trong một ngày đêm. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng

A. \(215250 < T < 215350\)

B. \(215200 < T < 215400\)

C. \(215255 < T < 215355\)

D. \(214000 < T < 216000\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào số liệu bài toán cho để lập luận

Lời giải chi tiết

Ta thấy khối lượng nước thất thoát do vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà được ước tính là \(215300{m^3}/\)ngày đêm. Mà số liệu chính xác đến \(50{m^3}\), nên khoảng khối lượng thực của số nước thất thoát trong một ngày đêm không quá đến \(50{m^3}\)

Hay 

\(\begin{array}{l}
215300 - 50 < T < 215300 + 50\\
\Rightarrow 215250 < T < 215350
\end{array}\)

Vậy chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài