Bài 4.80 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.80 trang 125 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận bất phương trình sau theo tham số m....

Quảng cáo

Đề bài

Giải và biện luận bất phương trình sau theo tham số m.

\((m - 1).\sqrt x  \le 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt điều kiện

Tìm các giá trị đặc biệt, biện luận thông qua giá trị đặc biệt đó

Đưa ra kết luận

Lời giải chi tiết

Điều kiện của bất phương trình là \(x \ge 0\).

Nếu \(m \le 1\)thì \(m - 1 \le 0\), bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi \(x \ge 0\);

Nếu m > 1 thì m – 1 > 0, bất phương trình đã cho tương đương với

\(\sqrt x  \le 0 \Leftrightarrow x = 0\).

Trả lời: Nếu \(m \le 1\)thì tập nghiệm của bất phương trình là \({\rm{[}}0; + \infty )\)

Nếu \(m > 1\)thì tập nghiệm của bất phương trình là \({\rm{\{ }}0\} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài