Bài 4.52 trang 121 SBT đại số 10

Giải bài 4.52 trang 121 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau:

LG a

\({x^2} - 2x + 3 > 0;\)

Phương pháp giải:

Biến đổi thành hằng đẳng thức

Lời giải chi tiết:

\({x^2} - 2x + 3 > 0\) \( \Leftrightarrow {(x - 1)^2} + 2 > 0\) (đúng với mọi x);

LG b

\({x^2} + 9 > 6x.\)

Phương pháp giải:

Biến đổi thành hằng đẳng thức

Lời giải chi tiết:

\({x^2} + 9 > 6x\) \( \Leftrightarrow {(x - 3)^2} > 0\) (đúng với mọi \(x \ne 3\))

Vậy BPT có tập nghiệm \(R\backslash \left\{ 3 \right\}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài