Bài 45 trang 74 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 74 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ và đánh dấu vị trí các điểm: A(2;-1,5); B(-3;3/2) ...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ một hệ trục tọa độ và đánh dấu vị trí các điểm:

\(\displaystyle A(2; - 1,5),B\left( { - 3;{3 \over 2}} \right),C(2,5;0)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn điểm \(M(a;b)\) trên hệ trục tọa độ ta làm như sau:

+) Từ \(x=a\) ta dựng đường thẳng vuông góc với \(Ox\).

+) Từ \(y=b\) ta dựng đường thẳng vuông góc với \(Oy\)

Giao điểm của hai đường này là điểm \(M\).

Lời giải chi tiết

Ta có hình vẽ:

Cách vẽ:

+) Đánh dấu điểm \(A\):

Từ \(x=2\) vẽ đường vuông góc với \(Ox\); từ \(y=-1,5\) vẽ đường vuông góc với \(Oy\).

Giao điểm hai đường này là điểm \(A\).

+) Đánh dấu điểm \(B\):

Từ \(x=-3\) vẽ đường vuông góc với \(Ox\); từ \(y= \dfrac{3}{2}\) vẽ đường vuông góc với \(Oy\).

Giao điểm hai đường này là điểm \(B\).

+) Đánh dấu điểm \(C\):

Đánh dấu điểm \(x=2,5\) trên trục \(Ox\) ta được điểm \(C\).

Loigiaihay.com

 

 • Bài 46 trang 74 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 46 trang 74 sách bài tập toán 7 tập 1. Xem hình dưới, hãy cho biết: a) Tung độ của các điểm A,B...

 • Bài 47 trang 75 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 47 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật MNPQ và của tam giác ABC trong hình 7.

 • Bài 48 trang 75 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 48 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục Oxy và đánh dấu các điểm: G(-2; -0,5), H(-1; -0,5), I(-1; -1,5), K(-2; -1,5) ...

 • Bài 49 trang 75 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 49 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Cân nặng và tuổi của bốn bạn được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (hình 8) ...

 • Bài 50 trang 76 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 50 trang 76 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ và đường phân giác của các góc phần tư thứ I, III...

Quảng cáo
close