Bài 47 trang 75 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật MNPQ và của tam giác ABC trong hình 7.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật \(MNPQ \) và của tam giác \(ABC\) trong hình 7.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ điểm cần xác định tọa độ ta vẽ các đường vuông góc với các trục tọa độ, xác định giao điểm của các đường này với các trục tọa độ từ đó ta tìm được tọa độ của điểm cần xác định.

Lời giải chi tiết

Từ các đỉnh của hình chữ nhật \(MNPQ\) và hình tam giác \(ABC\) ta vẽ các đường vuông góc xuống các trục \(Ox\) và \(Oy\).

Tọa độ giao điểm của các đường vuông góc với \(Ox\) và \(Oy\) cho ta biết hoành độ và tung độ của điểm đó.

Vậy tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật \(MNPQ\) là:

\(M(2; 3); N(5; 3); P(5; 1); Q(2; 1)\).

Tọa độ các đỉnh của \(∆ABC\) là:

\(A(-3; 3); B (-1; 2); C(-5; 0).\)

Loigiaihay.com

 • Bài 48 trang 75 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 48 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục Oxy và đánh dấu các điểm: G(-2; -0,5), H(-1; -0,5), I(-1; -1,5), K(-2; -1,5) ...

 • Bài 49 trang 75 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 49 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Cân nặng và tuổi của bốn bạn được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (hình 8) ...

 • Bài 50 trang 76 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 50 trang 76 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ và đường phân giác của các góc phần tư thứ I, III...

 • Bài 51 trang 76 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 51 trang 76 sách bài tập toán 7 tập 1. Làm tương tự như bài 50 đối với đường phân giác của các góc phần tư thứ II, IV.

 • Bài 52 trang 76 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 52 trang 76 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm tọa độ của đỉnh thứ tư của hình vuông trong mỗi trường hợp dưới đây (hình 9).

Quảng cáo
close