Bài 48 trang 75 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục Oxy và đánh dấu các điểm: G(-2; -0,5), H(-1; -0,5), I(-1; -1,5), K(-2; -1,5) ...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ một hệ trục \(Oxy\) và đánh dấu các điểm:

\(G(-2; -0,5), H(-1; -0,5),\)\(\, I(-1; -1,5), K(-2; -1,5)\).

Tứ giác \(GHIK\) là hình gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn điểm \(M(a;b)\) trên hệ trục tọa độ ta làm như sau:

+) Từ \(x=a\) ta dựng đường thẳng vuông góc với \(Ox\).

+) Từ \(y=b\) ta dựng đường thẳng vuông góc với \(Oy\)

Giao điểm của hai đường này là điểm \(M\).

Lời giải chi tiết

Hình vẽ:

Tứ giác \(GHIK\) là hình vuông.

Cách vẽ:

+) Đánh dấu điểm \(G\):

Từ \(x=-2\) vẽ đường vuông góc với \(Ox\); từ \(y=-0,5\) vẽ đường vuông góc với \(Oy\).

Giao điểm hai đường này là điểm \(G\).

+) Đánh dấu điểm \(H\):

Từ \(x=-1\) vẽ đường vuông góc với \(Ox\); từ \(y=-0,5\) vẽ đường vuông góc với \(Oy\).

Giao điểm hai đường này là điểm \(H\).

+) Đánh dấu điểm \(I\):

Từ \(x=-1\) vẽ đường vuông góc với \(Ox\); từ \(y=-1,5\) vẽ đường vuông góc với \(Oy\).

Giao điểm hai đường này là điểm \(I\).

+) Đánh dấu điểm \(K\):

Từ \(x=-2\) vẽ đường vuông góc với \(Ox\); từ \(y=-1,5\) vẽ đường vuông góc với \(Oy\).

Giao điểm hai đường này là điểm \(K\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close