Bài 52 trang 76 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 52 trang 76 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm tọa độ của đỉnh thứ tư của hình vuông trong mỗi trường hợp dưới đây (hình 9).

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tọa độ của đỉnh thứ tư của hình vuông trong mỗi trường hợp dưới đây (hình 9).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a)

 

\(ABCD\) là hình vuông 

- Điểm \(C\) cách điểm \(B\) là 6 ô vuông thì điểm \(D\) cách điểm \(A\) cũng \(6\) ô vuông.

- Điểm \(C\) có tọa độ là \((4;3)\) do đó điểm \(D\) có tọa độ là \((4;-3).\)

b)

\(MNPQ\) là hình vuông

- Điểm \(P\) cách điểm \(N\) là \(4\) lần độ dài đường chéo ô vuông thì điểm \(Q\) cách điểm \(M\) là \(4\) lần độ dài đường chéo ô vuông.

- Điểm \(M\) cách \(P\) là \(8\) ô vuông thì điểm \(N\) cách điểm \(Q\) là \(8\) ô vuông.

- Điểm \(N\) có tọa độ là \((-2;2)\) nên điểm \(Q\) có tọa độ là \((6;2)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close