Bài 46 trang 74 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 74 sách bài tập toán 7 tập 1. Xem hình dưới, hãy cho biết: a) Tung độ của các điểm A,B...

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 6, hãy cho biết:

a) Tung độ của các điểm \(A, B.\)

b) Hoành độ của các điểm \(C, D.\)

c) Tung độ của một điểm bất kì trên trục hoành và hoành độ của một điểm bất kỳ trên trục tung.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ điểm cần xác định tọa độ ta vẽ các đường vuông góc với các trục tọa độ, xác định giao điểm của các đường này với các trục tọa độ từ đó ta tìm được tọa độ của điểm cần xác định.

Lời giải chi tiết

a) Từ \(A,B\) ta dựng các đường vuông góc với \(Oy\), giao điểm của các đường này với \(Oy\) cho ta tung độ của hai điểm \(A, B\).

Tung độ của điểm \(A, B\) bằng \(0.\)

b) Từ \(C,D\) ta dựng các đường vuông góc với \(Ox\), giao điểm của các đường này với \(Ox\) cho ta hoành độ của hai điểm \(C, D\).

Hoành độ của điểm \(C, D\) bằng \(0.\)

c) Tung độ của điểm bất kỳ trên trục hoành bằng \(0\), hoành độ của điểm bất kỳ trên trục tung bằng \(0.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 47 trang 75 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 47 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật MNPQ và của tam giác ABC trong hình 7.

 • Bài 48 trang 75 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 48 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục Oxy và đánh dấu các điểm: G(-2; -0,5), H(-1; -0,5), I(-1; -1,5), K(-2; -1,5) ...

 • Bài 49 trang 75 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 49 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Cân nặng và tuổi của bốn bạn được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (hình 8) ...

 • Bài 50 trang 76 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 50 trang 76 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ và đường phân giác của các góc phần tư thứ I, III...

 • Bài 51 trang 76 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 51 trang 76 sách bài tập toán 7 tập 1. Làm tương tự như bài 50 đối với đường phân giác của các góc phần tư thứ II, IV.

Quảng cáo
close