Bài 42 trang 112 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 112 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền vào chỗ (…) để chứng minh bài toán...

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ (…) để chứng minh bài toán sau:

Gọi \(DI\) là tia phân giác của góc \(MDN.\) Gọi \(EDK\) là góc đối đỉnh của góc \(IDM.\) Chứng minh rằng \(\widehat {E{\rm{D}}K} = \widehat {I{\rm{D}}N}\).

Chứng minh:

\(\widehat {I{\rm{D}}M} = \widehat {I{\rm{D}}N}\) (vì …)        (1)

\(\widehat {I{\rm{D}}M} = \widehat {E{\rm{D}}K}\) (vì …)        (2)

Từ (1) và (2) suy ra ………

Đó là điều phải chứng minh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Một tính chất được khẳng định là đúng bằng suy luận được gọi là định lí.

- Định lí thường phát biểu dưới dạng: " Nếu \(A\) thì \(B\)" với \(A\) là giả thiết, là điều kiện cho biết; \(B\) là kết luận, là điều được suy ra.

- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Chứng minh:

\(\widehat {I{\rm{D}}M} = \widehat {I{\rm{D}}N}\) (vì \(DI\) là tia phân giác của \(\widehat {MDN}\))        (1)

\(\widehat {I{\rm{D}}M} = \widehat {E{\rm{D}}K}\) (vì là hai góc đối đỉnh)             (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\widehat {E{\rm{D}}K} = \widehat {I{\rm{D}}N}\) 

Đó là điều phải chứng minh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close