Bài 4 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 36 sách bài tập toán 7. Điền dấu (x) vào chỗ trống thích hợp.Điền dấu (x) vào chỗ trống thích hợp:...

Quảng cáo

Đề bài

Điền dấu \("\times"\) vào chỗ trống thích hợp: 

Câu

Đúng

Sai

1. Trong tam giác vuông, cạnh đối diện với góc vuông là cạnh lớn nhất.

2. Trong một tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất.

3. Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn.

4. Trong một tam giác, đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:  

+) Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

+) Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn.

+) Trong tam giác vuông, góc vuông là góc lớn nhất.

+) Trong tam giác tù, góc tù là góc lớn nhất. 

Lời giải chi tiết

Câu

Đúng

Sai

1. Trong tam giác vuông, cạnh đối diện với góc vuông là cạnh lớn nhất.

x

 

2. Trong một tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất.

x

 

3. Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn.

x

 

4. Trong một tam giác, đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù. 

 

x

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 36 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 36 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm K nằm giữa A và C. So sánh các độ dài BK, BC.

 • Bài 6 trang 37 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc B cắt AC ở D. So sánh các độ dài AD, DC.

 • Bài 7* trang 37 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 7* trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC. So sánh góc BAM và CAM.

 • Bài 8* trang 37 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 8* trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. So sánh các độ dài BD, DC.

 • Bài 9* trang 37 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 9* trang 37 sách bài tập toán 7. Chứng minh rằng nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 30° thì cạnh góc vuông đối diện với nó bằng nửa cạnh huyền.

Quảng cáo
close