Giải bài 4 trang 30 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 4 trang 30 vbt Địa lí 6, Nối các ô chữ dưới đây bằng các mũi tên để được một sơ đồ đúng:

Quảng cáo

Đề bài

Nối các ô chữ dưới đây bằng các mũi tên để được một sơ đồ đúng:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sự vận động tự quay của Trái Đất  - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài