Bài 3.9 trang 57 SBT đại số 10

Giải bài 3.9 trang 57 sách bài tập đại số 10. Tìm nghiệm của phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm nghiệm của phương trình \(\dfrac{{{x^2} + 2x - 8}}{{\sqrt {2x - 7} }} = \sqrt {2x - 7} \) (1)

A. \(x = 1\)          B. \(x =  - 1\)

C. \(x = 2\)          D. phương trình vô nghiệm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đặt điều kiện cho phương trình

-  Khử căn thức

- Đối chiếu điều kiện đầu bài

Lời giải chi tiết

Điều kiện: \(2x - 7 > 0\) \( \Leftrightarrow x > \dfrac{7}{2}\)

\((1)\) \( \Leftrightarrow {x^2} + 2x - 8 = 2x - 7\) \( \Leftrightarrow {x^2} = 1\) \( \Leftrightarrow x =  \pm 1\)

Ta thấy 1 và -1 không thỏa mãn điều kiện đầu bài

Đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài