Bài 3.9 trang 57 SBT đại số 10

Giải bài 3.9 trang 57 sách bài tập đại số 10. Tìm nghiệm của phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm nghiệm của phương trình \(\dfrac{{{x^2} + 2x - 8}}{{\sqrt {2x - 7} }} = \sqrt {2x - 7} \) (1)

A. \(x = 1\)          B. \(x =  - 1\)

C. \(x = 2\)          D. phương trình vô nghiệm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đặt điều kiện cho phương trình

-  Khử căn thức

- Đối chiếu điều kiện đầu bài

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Điều kiện: \(2x - 7 > 0\) \( \Leftrightarrow x > \dfrac{7}{2}\)

\((1)\) \( \Leftrightarrow {x^2} + 2x - 8 = 2x - 7\) \( \Leftrightarrow {x^2} = 1\) \( \Leftrightarrow x =  \pm 1\)

Ta thấy 1 và -1 không thỏa mãn điều kiện đầu bài

Đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close