Bài 39 trang 111 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 39 trang 111 sách bài tập toán 9. Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm:

Quảng cáo

Đề bài

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm:

\(\sin 39^\circ 13'\); \(\cos 52^\circ 18'\);

\(tg13^\circ 20'\);  \(\cot g10^\circ 17'\);

\(\sin 45^\circ \);  \(\cos 45^\circ \).  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng cho bảng lượng giác để tìm các góc.

Lời giải chi tiết

\(\sin 39^\circ 13' \approx 0,6323\);

\(\cos 52^\circ 18' \approx 0,6115\);

\(tg13^\circ 20' \approx 0,2370\);

\(\cot g10^\circ 17' \approx 0,5118\);

\(\sin 45^\circ  \approx 0,7071\);

\(\cos 45^\circ  \approx 0,7071\).                                    

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close