Bài 40 trang 111 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 40 trang 111 sách bài tập toán 9. Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x, biết:

Quảng cáo

Đề bài

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn \(x\), biết:

a) \(\sin x = 0,5446\);    

b) \(\cos x = 0,4444\);          

c) \(tgx = 1,1111\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi tìm góc \(x\).

Lời giải chi tiết

a) \(\sin x = 0,5446 \Rightarrow x \approx  33^\circ \)

b) \(\cos x = 0,4444 \Rightarrow x \approx 63^\circ 37'\)  

c) \(tg x = 1,1111 \Rightarrow x \approx 48^\circ \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close