Bài 44 trang 112 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 44 trang 112 sách bài tập toán 9. Đoạn thẳng LN vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm N của AB; M là một điểm của đoạn thẳng LN và khác với L,N.

Quảng cáo

Đề bài

Đoạn thẳng \(LN\) vuông góc với đoạn thẳng \(AB\) tại trung điểm \(N\) của \(AB\); \(M\) là một điểm của đoạn thẳng \(LN\) và khác với \(L,N\). Hãy so sánh các góc \(\widehat {LAN}\) và \(\widehat {MBN}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho hình vẽ: 

 

Ta có: \(\tan \alpha  = \dfrac{{AB}}{{AC}}.\) 

Lời giải chi tiết

Tam giác \(ALN\) vuông tại \(N\) nên ta có: 

\(tg\widehat {LAN} = \dfrac{{NL}}{{AN}}\)      (1)

Tam giác \(BNM\) vuông tại \(N\) nên ta có:

\(tg\widehat {MBN} = \dfrac{{NM}}{{NB}}\)        (2)

Mặt khác: \(AN = NB\) (gt) (3)

\(NL > NM\)  (4) (do M thuộc đoạn thẳng LN)

Từ (1), (2), (3) và (4) suy ra: \(tg\widehat {MBN} < tg\widehat {LAN}\)

Suy ra: \(\widehat {MBN} < \widehat {LAN}\) ( vì \(\alpha \) tăng thì \(tg\alpha \)  tăng).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close