Bài 41 trang 111 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 41 trang 111 sách bài tập toán 9. Có góc nhọn x nào mà:

Quảng cáo

Đề bài

Có góc nhọn \(x\) nào mà:

a) \(\sin x = 1,0100\);            

b) \(\cos x = 2,3540\);            

c) \(tgx = 1,6754\)?  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm \(x\).

Lời giải chi tiết

a) \(\sin x = 1,0100\): không có góc nhọn \(x\) vì \(\sin x < 1\)

b) \(\cos x = 2,3540\): không có góc nhọn \(x\) vì \(\cos x < 1\)

c) \(tgx = 1,6754 \Rightarrow x \approx 59^\circ 10'\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close